Sök på webbplatsen

Sökresultat

812 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

A - Tung motorcykel

Vägtrafik / Körkort

Du har fyllt 24 år (20 år om du haft körkort för A2 i minst två år). … För att övningsköra trehjulig motorcykel för behörighet A ska du ha fyllt 20 år.

När ska min bil besiktas?

Vägtrafik / Fordon

första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck

Vägtrafik / Yrkestrafik

BK1 20 ton 16 ton 18 (19) ton* BK2 16 ton 16 ton 16 ton BK3 12 ton 12 ton 12 ton BK4 20 ton 16 ton 18 (19) ton …  2,6 meter eller mindre BK1 21 ton BK2 20 ton BK3 13 ton BK4 21 ton      2,6 meter eller … större men inte 4,4 meter BK1 24 ton BK2 22 ton BK3 13 ton BK4 24 ton      4,4 meter eller

Militära flygövningar 2022

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Marinövning med flyginslag i Gotska sjön. 17 STEK22 Flygövning i västra Sverige. 17-18 STRIKE Flygövning i Norrland. 19-20 … VÅRELD22 Område ej klart. 20-21 LFÖ22  Flygövning i sydöstra Sverige. 23-24   BALTOPS22 En marinövning med

Författningar trafikskola

Vägtrafik / Körkort

trafikskolor Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:19) om kursplan, behörighet A1 och A Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20 … kursplan, behörighet C Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:23) om kursplan, behörighet CE Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24

Fartygsbefäl klass VIII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett far­tygs­befäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24& … Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

C – Tung lastbil

Vägtrafik / Körkort

och 3) Beställ blankett Övningsköra privat För att få övningsköra privat för behörighet C måste du ha en godkänd handledare och ha fyllt 20 … Om du är yngre än 20 år får du inte övningsköra privat utan endast hos utbildaren. Läs mer om reglerna för yrkesförarutbildning .

Fordon du får köra

Vägtrafik / Körkort

A 24 år (20 år vid 2 års innehav av A2) (21 år för trehjuling mc över 15 kW) 1. … D 24 år* Buss oavsett antal sittplatser och längd. Man får också dra en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg. … DE 24 år* Buss som omfattas av behörighet D. Man får även dra en eller flera släpvagnar utan viktgräns.

Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Vägtrafik / Yrkestrafik

Examensprovet Kravpoäng Dina poäng Max poäng Delprov 1 20 26 40 Delprov 2 20 22 40   40 48 80 Exempel … Examensprovet Kravpoäng Dina poäng Max poäng Delprov 1 20 26 40 Delprov 2 20 20 40   40 46 80 Exempel … Examensprovet Kravpoäng Dina poäng Max poäng Delprov 1 20 26 40 Delprov 2 20 18 40   40 44 80 Undantag

EPA-traktor

Vägtrafik / Fordon

Kontrollbesiktning av EPA-traktor EPA-traktorer ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Behörighetskrav

Sjöfart / Fartyg

Behörighetskrav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare Här finns några olika krav för personal på fartyg under … 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade. … Minst 6 meter, under 20 brutto, max 12 passagerare Kravet för att framföra ett fartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en

Elsparkcykel

Vägtrafik / Fordon

En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. … Trafikregler för dig som cyklar Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven på en cykel Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor

Handledare

Vägtrafik / Körkort

 För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla: Du har fyllt 24 år.

Terrängmotorfordon

Vägtrafik / Fordon

Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen. Tung terrängvagn på hjul får köras på väg, även allmän väg. … Se Trafikförordningen 4 kap. §20 . Fordon med band får inte köra fortare än 20 km/timmen på väg. … Om en terrängskoter måste köras på vägen får den köras i högst 20 km/timmen.

Öppettider, support och säkerhet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Studentflak och karnevalståg

Vägtrafik / Trafikregler

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. … Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Vitt nu vanligare än svart i Sverige

Övergripande / 2019

Okänd 32 211 52 799 + 20 488 19.) Gul 55 744 51 479 - 4 265 20.) Ljusröd 33 499 29 045 + 4 454 21.) … Mörkbrun 18 262 20 860 + 2 598 23.) Orange 16 208 20 416 + 4 208 24.)

Vägavgift för tunga fordon

Vägtrafik / Fordon

Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2019 – 24 februari 2020. Lastbilen ställs av den 8 maj 2019. … Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2019 – 24 februari 2020.

Direktanmäl & sök i vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

webbplats Bisnode Sverige Telefon: 08-558 059 00 08-558 059 00 Bisnodes webbplats Dunberg Systemutveckling Telefon: 08-40 30 80 20 … 08-40 30 80 20 Dunbergs Systemutvecklings webbplats Fragus Communication Telefon: 031-41 99 47 Fragus Communication webbplats Smart Software

Antal nyregistrerade miljöbilar

Vägtrafik / Statistik

registrerade personbilar Procentuell andel registrerade miljöbilar Januari 2006 2 047 18 869 10,8 % Februari 2006 2 196 20 … 10,5 % Juni 2006 3 278 31 410 10,4 % Juli 2006 2 334 21 617 10,8 % Augusti 2006 2 865 24 … Januari 2008 5 981 18 880 31,6 % Februari 2008 5 777 22 863 25,3 % Mars 2008 6 234 24

Växel

Övergripande / Öppettider under kläm- och helgdagar 2022

Kristi himmelsfärdsdag 26 maj Stängt  Klämdag 27 maj 08:00 - 12:00 Sveriges nationaldag 6 juni Stängt Midsommarafton 24 … Dagen före Alla helgons dag  5 november  08:00 - 12:00   Dagen före Julafton 23 december 08:00 - 12:00 Julafton 24

CE – Tung lastbil med tungt släp

Vägtrafik / Körkort

och 3) Beställ blankett Övningsköra privat För att få övningsköra privat för behörighet CE måste du • ha en godkänd handledare och • ha fyllt 20 … Om du är yngre än 20 år får du inte övningsköra privat utan endast hos utbildaren. Läs mer om reglerna för yrkesförarutbildning .

Bemanning

Sjöfart / Fartyg

Andra handelsfartyg eller traditionsfartyg som transporterar gods eller passagerare med en bruttodräktighet om 20 eller mer. … Fiskefartyg med en största längd om minst 24 meter, beräknad enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention, eller med en maskinstyrka om lägst … Att istället räkna 24-timmarsperioden fritt skulle kunna innebära att en sjöman får sin vila enligt arbetsordningen uppbruten i flera delar än vad lagen

Läkarundersökning

Luftfart / Certifikat och utbildning

Namn och adress Telefon/Fax E-post/webbplats Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum Sabbatsberg Närsjukhuset Olivecronas väg 1 113 24 … aleris.se/har-finns-vi/stockholm/aleris-flyg--och-dykmedicinskt-centrum/ Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB Stormgatan 14, 1 trappa 211 20 … Malmö  040-20 81 25 mottagning@flygmedc.se www.flygmedc.se Undersökning för förlängning eller förnyelse ska ske hos en