Sök på webbplatsen

Sökresultat

812 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter ska ha certifikat. … Om dessa fartyg har en skrovlängd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet mindre än 100 behöver de inte ha certifikat.

Vilken utrustning krävs på efterfordon?

Vägtrafik / Fordon

Efterfordon som har bromsar måste uppfylla de krav som gäller enligt VVFS 2003:20.

Traktor och motorredskap

Vägtrafik / Fordon

Hjullastare   22 Grävlastare   23 Hjulschaktare   24

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning (dnr TSV 2011-3411).

Flygläkare

Luftfart / Information till luftfartsbranschen

alltså inte för innehållet och eventuella felaktigheter eller brister på denna plats/dessa platser. 2015     13-24 … -- 5-13 september Basic Course for AME Class 2 European School of Aviation Medicine Frankfurt, Tyskland  * --  20 … -24 september 63 rd International Congress of Aviation and Space Medicine (ICASM) Oxford, UK  * 10 poäng 28 september-9 oktober

Amatörbyggt fordon

Vägtrafik / Fordon

år gamla motorcyklar) är undantagna samt sällan eller aldrig används i trafik en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst 24

Att tänka på när man åker på studentflak

Övergripande / 2018

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. … Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Vad är centralt synfält och perifert synfält?

Vägtrafik / Körkort

Med centralt synfält menar vi synfunktionen på näthinnan mellan 0-20° för lägre behörighet och mellan 0-30° för högre behörighet från synfältets centrum … Med perifert synfält menar vi synfunktionen utanför de centrala 20° respektive 30° från synfältets centrum.

Efterfordon

Vägtrafik / Fordon

Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet.

Motorredskap klass 1

Vägtrafik / Fordon

därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.