Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


811 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Guider och Mallar Organisationer med Del-CAMO tillstånd CAMO_CAME_Guide  (Del-CAMO organisationer)(2020-04-20) Korsreferenslista f …  (2020-06-24) CAME Del-T Expanded (detaljerat innehåll)  (2020-06-24) CAMO sub-contracting (2020-04-01 ) Personalkrav ARC PtF … Underhållsprogram Bilaga I (BCL/TSFS)  (2019-05-08) Allmänt Redovisning av avvikelseåtgärder  (2017-12-20

Vad händer vid övergången den 20 maj 2018

Vägtrafik / Fordon

För att bli besiktningsbefriad kan du inte ha körförbud. Detta innebär att om du besiktade i tex april 2016 så får du inträtt körförbud den 1 maj 2018

EASA SIB 2014-20, Training and Operations in strong crosswind situations

Luftfart / Flygbolag

EASA SIB 2014-20, Aeroplane operations in crosswind conditions Nu finns en direktlänk till EASA Safety Information Bulletins till höger på sidan Flygoperativ

Militära flygövningar 2022

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Marinövning med flyginslag i Gotska sjön. 17 STEK22 Flygövning i västra Sverige. 17-18 STRIKE Flygövning i Norrland. 19-20 … VÅRELD22 Område ej klart. 20-21 LFÖ22  Flygövning i sydöstra Sverige. 23-24   BALTOPS22 En marinövning med

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

Bilar 30-49 år

Vägtrafik / Fordon

personbilar och lätta lastbilar som är 30–49 år En personbil eller lätt lastbil som är 30–49 år, ett så kallat hobbyfordon, ska kontrollbesiktas: senast 24

Statistik 2020

Vägtrafik / Statistik

Antal skattepliktiga passager Maxtaxa Skattebelagda passager Januari 21 8 292 400 1,8% 7 861 100 5,7% 7 416 500 Februari 20& … 900   5,9% 7 346 300  Mars 22  8 366 000 1,9%  7 943 400  5,1%  7 540 100  April 20& … 300 Mars 614 000  177 167 600  24 300  April 574 500 159 087 500 21 900  Maj 598 700  158 288

Promemoria om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Promemoria om genomförande av Europa­parlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk

Läkarundersökning

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Namn och adress Telefon/Fax E-post/webbplats Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum Sabbatsberg Närsjukhuset Olivecronas väg 1 113 24 … aleris.se/har-finns-vi/stockholm/aleris-flyg--och-dykmedicinskt-centrum/ Flygmedicinskt Centrum i Skåne AB Stormgatan 14, 1 trappa 211 20 … Malmö  040-20 81 25 mottagning@flygmedc.se www.flygmedc.se Undersökning för förlängning eller förnyelse ska ske hos en

Över 163 000 fordon varav 14 000 A-traktorer riskerar körförbud i maj

Övergripande / Pressmeddelanden

Bakgrunden är de nya besiktningsreglerna som träder i kraft den 20 maj och då införs också kontrollbesiktningskrav A-traktorer. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. … För att en kontrollbesiktning ska vara giltig ska den vara gjord under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft.