Sök på webbplatsen

Sökresultat

808 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Vägavgift för tunga fordon

Vägtrafik / Fordon

Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2019 – 24 februari 2020. Lastbilen ställs av den 8 maj 2019. … Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2019 – 24 februari 2020.

Regler för cykel

Vägtrafik / Trafikregler

elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt (ex. elsparkcykel) eller (b) självbalanserande (ex. Segway). … De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).

Passagestatistik maj 2011

Vägtrafik / Statistik

379 205 13 maj 378 842 16 maj 369 896 17 maj 378 154 18 maj 383 702 19 maj 385 813 20 … maj 388 142 23 maj 372 052 24 maj 379 725 25 maj 386 600 26 maj 386 470 27 maj 395 350

Typgodkännanden

Vägtrafik / Fordon

typgodkännandedirektiv (så kallade ramdirektiv): direktiv 2007/46/EG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon direktiv 2002/24 …   Med ECE-typgodkännande avses typgodkännande som utfärdas enligt de reglementen som ingår i 1958 års överenskommelse (Genève den 20 mars 1958).

Rapportera genomförd utbildning

Vägtrafik / Yrkestrafik

Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Information nya regler 24 mars 2020

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

De nya organisationsformerna har en implementeringsperiod fram till 24 september 2021. …  Den nya standarden för luftvärdighet Del-ML gäller från 24 mars 2020. … I artikel 3 finns ingen övergångsperiod utan den gäller från 24 mars 2020.

EPA-traktor

Vägtrafik / Fordon

Kontrollbesiktning av EPA-traktor EPA-traktorer ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Antal nyregistrerade miljöbilar

Vägtrafik / Statistik

registrerade personbilar Procentuell andel registrerade miljöbilar Januari 2006 2 047 18 869 10,8 % Februari 2006 2 196 20 … 10,5 % Juni 2006 3 278 31 410 10,4 % Juli 2006 2 334 21 617 10,8 % Augusti 2006 2 865 24 … Januari 2008 5 981 18 880 31,6 % Februari 2008 5 777 22 863 25,3 % Mars 2008 6 234 24

Maximala bredd

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller … Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. … Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet.

Vilka fartyg omfattas inte av regler för nationell sjöfart och den typen av avgift?

Sjöfart / Fartyg

sjöfart g äller inte för bl.a. fartyg som omfattas av internationella säkerhetscertifikat eller EU-pass och EU-fiske direktiven samt fritidsfartyg under 24

Båttransportvagn

Vägtrafik / Trafikregler

För alla båttransportvagnar gäller: Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.

Passagestatistik april 2009

Vägtrafik / Statistik

8 april 372 700 14 april 370 000 15 april 380 700 16 april 382 200 17 april 381 300 20 … april 383 000 21 april 380 900 22 april 387 600 23 april 389 500 24 april 396 200 27 april

Vad gäller för fordon som är 30-50 år?

Vägtrafik / Fordon

De ska kontrollbesiktas senast 24 månader efter den månad då fordonets föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Lätta släp

Övergripande / Fordon

därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Fartygsbefäl klass VIII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett far­tygs­befäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24& … Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

Direktanmäl & sök i vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

webbplats Bisnode Sverige Telefon: 08-558 059 00 08-558 059 00 Bisnodes webbplats Dunberg Systemutveckling Telefon: 08-40 30 80 20 … 08-40 30 80 20 Dunbergs Systemutvecklings webbplats Fragus Communication Telefon: 031-41 99 47 Fragus Communication webbplats Smart Software

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

Traktor och motorredskap

Vägtrafik / Fordon

Hjullastare   22 Grävlastare   23 Hjulschaktare   24

Amatörbyggt fordon

Vägtrafik / Fordon

år gamla motorcyklar) är undantagna samt sällan eller aldrig används i trafik en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst 24

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20)

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20) (TSG 2018-907)

Cykel

Vägtrafik / Fordon

elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt (ex. elsparkcykel) eller (b) självbalanserande (ex. Segway). … De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).

Statistik 2016

Vägtrafik / Statistik

2,4 % 6 566 400 4,7 % 6 259 200 Februari  21 8 391 900 2,1 % 7 987 200 4,8 % 7 604 800 Mars 20 … 200 Februari 604 900 144 191 900 24 300 Mars 621 700  136 986 000 23 400 April  660 600 154 726 100 24 500 … Maj 667 700 145 861 800  26 600 Juni 705 300 143 409 400 24 900 Augusti 745 200 150 128 200 24 200 September

Författningar trafikskola

Vägtrafik / Körkort

trafikskolor Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:19) om kursplan, behörighet A1 och A Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20 … kursplan, behörighet C Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:23) om kursplan, behörighet CE Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24

Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov (dnr TSG 2015-256)

Nattens filleveranser försenade 24 mars

Vägtrafik / Fordon

Försenade filleveranser 24 mars Nattens filleveranser är försenade.

Fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter ska ha certifikat. … Om dessa fartyg har en skrovlängd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet mindre än 100 behöver de inte ha certifikat.

Bruttoviktstabell BK1

Vägtrafik / Yrkestrafik

eller fordonståget   mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 … 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 4,4 24 4,4 men inte 4,7 25 4,7 men inte 5,2 26 5,2 men inte

Drygt 178 700 bilar måste besiktas i maj

Övergripande / 2018

Bakgrunden är de nya besiktningsreglerna som träder i kraft den 20 maj. … Den 20 maj införs också krav på kontrollbesiktning för landets drygt 16 000 A-traktorer. Än så länge har bara drygt 1300 av dessa besiktats. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes.

Ändring av totalvikt på husvagn

Vägtrafik / Fordon

Beteckning: TSV 2014-492 Beslutsdatum: 2014-02-20 Beslut Transportstyrelsen återförvisar överklagandet till den del som avser 4 kap. 39 § barlastflak

Kapitel 3 – Bostäder, fritidsutrymmen, mat och förplägnad

Sjöfart / Miljö och hälsa

Transportstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram föreskrifter som reglerar dessa frågor på fartyg byggda efter den 20 augusti 2013, det vill säga

Över 163 000 fordon varav 14 000 A-traktorer riskerar körförbud i maj

Övergripande / Pressmeddelanden

Bakgrunden är de nya besiktningsreglerna som träder i kraft den 20 maj och då införs också kontrollbesiktningskrav A-traktorer. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. … För att en kontrollbesiktning ska vara giltig ska den vara gjord under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft.

När och hur behöver jag ta veckovila?

Vägtrafik / Yrkestrafik

En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar och en reducerad veckovila måste vara minst 24 sammanhängande timmar. … Det får inte gå mer än sex 24-timmarsperioder från slutet av en veckovila till början på nästa veckovila.

Körkort

Övergripande / Öppettider under kläm- och helgdagar 2022

Kristi himmelsfärdsdag 26 maj Stängt  Klämdag 27 maj 09:00 - 12:00 Sveriges nationaldag 6 juni Stängt Midsommarafton 24

Passagestatistik februari 2009

Vägtrafik / Statistik

februari 367 800 16 februari 356 300 17 februari 367 500 18 februari 374 100 19 februari 374 300 20 … februari 377 000 23 februari 321 400 24 februari 336 200 25 februari 343 200 26 februari 348 300

Flygplan

Luftfart / Flygbolag

Adress Telefon e-post webbadress Aeronom AB 556662-2329 SE.DEC.0021 Åbyvägen 3 702 27 Örebro   Tel. 019-24 12 00 … linda@flyby.se   Frivilliga flygkåren 802013-7306 Enligt beslut om flyg-säkerhetsmässiga villkor, TSL 2018-3159 Hässlögatan 20

Livbojar

Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar

med lina Livbojar med ljus Livbojar med ljus och röksignal L< 12 2 - 1 - 12 ≤ L < 24 … 4 1 1 - 24 ≤ L < 50 6 1 1 2* L≥ 50 8 2 2 2* * … 2 1 1 - 24 ≤ L < 50 3 1 1 1* L≥ 50 4 2 1 1* *

Operativ licens

Övergripande / Avgifter

Avgifter för att utfärda eller ändra operativa licenser (OL) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september … Kategori A avser flygföretag med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 10 ton eller mer och/eller har 20 säten eller fler. … än 20 luftfartyg i kategori B 12 000

Passagestatistik februari 2011

Vägtrafik / Statistik

18 februari 347 876 21 februari 338 174 22 februari 346 410 23 februari 361 653 24

Vilken utrustning krävs på efterfordon?

Vägtrafik / Fordon

Efterfordon som har bromsar måste uppfylla de krav som gäller enligt VVFS 2003:20.

Efterfordon

Vägtrafik / Fordon

Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet.

Förarbevis för vattenskoter från 1 maj

Övergripande / 2022

I dagsläget har Transportstyrelsen utfärdat närmare 20 000 förarbevis för vattenskoter och godkänt ett 40-tal utbildningsanordnare.

Malin, 24 år

Övergripande / Jobba hos oss

Hemstad: Karlskoga Som person är jag: optimistisk! 3 saker jag tycker om att göra: jag tycker om att vara ute i naturen, att laga mat och testa nya

Flygläkare

Luftfart / Information till luftfartsbranschen

alltså inte för innehållet och eventuella felaktigheter eller brister på denna plats/dessa platser. 2015     13-24 … -- 5-13 september Basic Course for AME Class 2 European School of Aviation Medicine Frankfurt, Tyskland  * --  20 … -24 september 63 rd International Congress of Aviation and Space Medicine (ICASM) Oxford, UK  * 10 poäng 28 september-9 oktober

Fiskefartyg

Sjöfart / Fartyg

gemensamma EG-regler samlade i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 … För fiskefartyg under 24 meter gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart.

Ändrade tider för aviserat produktionssättningsfönster 20 september

Vägtrafik / Fordon

Ändrad tid för aviserat servicefönster den 20 september Söndagen den 20 september mellan kl.08.00 till 20.00 har vi ett förlängt servicefönster.

Traktor

Vägtrafik / Fordon

Nya besiktningsregler  trädde i kraft den 20 maj 2018. Fordonsskatt: Det beror på hur fordonet används.

Personbil

Vägtrafik / Fordon

Fordon med totalvikt ≤ 2 000 kg ska dessutom vid första registreringen ha en maximilast som motsvarar 20 % av totalvikten.

Motor vehicle inspection

Vägtrafik / Fordon

The inspection regulations were changed on 20 May 2018. The regulations are an adaptation to the EU legislation and concern all vehicles. … of the next inspection indicated in the latest inspection report may be incorrect, as that date is based on the old regulations that existed prior to 20

Bilar 30-49 år

Övergripande / Fordon

personbilar och lätta lastbilar som är 30–49 år En personbil eller lätt lastbil som är 30–49 år, ett så kallat hobbyfordon, ska kontrollbesiktas: senast 24

Återkallat körkort

Vägtrafik / Körkort

Då är spärrtiden minst 12 månader vid rattfylleri och minst 24 månader vid grovt eller upprepat rattfylleri.