Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


810 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

Bemanning

Sjöfart / Ombordanställda

Andra handelsfartyg eller traditionsfartyg som transporterar gods eller passagerare med en bruttodräktighet om 20 eller mer. … Fiskefartyg med en största längd om minst 24 meter, beräknad enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention, eller med en maskinstyrka om lägst … Att istället räkna 24-timmarsperioden fritt skulle kunna innebära att en sjöman får sin vila enligt arbetsordningen uppbruten i flera delar än vad lagen

Tider och belopp i Stockholm

Övergripande / Trängselskatt

lågsäsong (kronor) 6:00–6:29 15 15 6:30–6:59 30 25 7:00–8:29 45 35 8:30–8:59 30 25 9:00–9:29 20 … 15 9:30–14:59 11 11 15:00–15:29 20 15 15:30–15:59 30 25 16:00–17:29 45 35 17:30–17:59 30 25 … 18:00–18:29 20 15

Vägavgift för tunga fordon

Övergripande / Fordon

Vägavgiften betalas för perioden 25 februari 2019 – 24 februari 2020. Lastbilen ställs av den 8 maj 2019. … Vi gör en återbetalning för antalet kvarvarande dagar i perioden, det vill säga för perioden 8 maj 2019 – 24 februari 2020.

Fartygsbefäl klass VIII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett far­tygs­befäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24& … Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler

Övergripande / Pressmeddelanden

Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven. … Av dessa ska över 20 000 besiktas i år. … överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas: Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gångenandra gången senast 24

DS 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

Ds 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas Ds 2016:20 Strada - Transportstyrelsens olycksdatabas (dnr TSG 2016-3484)

Behörighetskrav

Sjöfart / Fartyg

Behörighetskrav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare Här finns några olika krav för personal på fartyg under … 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade. … Minst 6 meter, under 20 brutto, max 12 passagerare Kravet för att framföra ett fartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en

Militära flygövningar 2022

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Marinövning med flyginslag i Gotska sjön. 17 STEK22 Flygövning i västra Sverige. 17-18 STRIKE Flygövning i Norrland. 19-20 … VÅRELD22 Område ej klart. 20-21 LFÖ22  Flygövning i sydöstra Sverige. 23-24   BALTOPS22 En marinövning med

Bygga, köpa eller flagga in fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter certifieras av Transportstyrelsen. … Certifiering Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter ska ha ett fartcertifikat. … Fritidsfartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter är undantagna från vissa regler.

Drygt 178 700 bilar måste besiktas i maj

Övergripande / 2018

Bakgrunden är de nya besiktningsreglerna som träder i kraft den 20 maj. … Den 20 maj införs också krav på kontrollbesiktning för landets drygt 16 000 A-traktorer. Än så länge har bara drygt 1300 av dessa besiktats. … A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes.