Sök på webbplatsen

Sökresultat

812 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

Fartygsbefäl klass VII inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller ha fullgjort minst 24 … månaders tjänstgöring som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om minst 20. … behörigheten Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20

Typgodkännanden

Vägtrafik / Fordon

typgodkännandedirektiv (så kallade ramdirektiv): direktiv 2007/46/EG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon direktiv 2002/24 …   Med ECE-typgodkännande avses typgodkännande som utfärdas enligt de reglementen som ingår i 1958 års överenskommelse (Genève den 20 mars 1958).

Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser under första halvåret

Övergripande / Pressmeddelanden

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. … Av de 20 303 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2020 avsåg 16 540 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. … 3 505 2 940 565 Rattfylleri eller drograttfylleri Återkallelsegrund 2 74 57 17 Smitning Återkallelsegrund 3 367 343 24

Förarbevis för vattenskoter från 1 maj

Övergripande / 2022

I dagsläget har Transportstyrelsen utfärdat närmare 20 000 förarbevis för vattenskoter och godkänt ett 40-tal utbildningsanordnare.

Bruttoviktstabell BK1

Vägtrafik / Yrkestrafik

eller fordonståget   mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 … 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 4,4 24 4,4 men inte 4,7 25 4,7 men inte 5,2 26 5,2 men inte

Vad gäller i övergången till de nya besiktningsreglerna?

Vägtrafik / Fordon

A-traktorer är inte besiktningspliktiga idag men blir det den 20 maj 2018, när de nya besiktningsreglerna börjar gälla. … Då behöver din A-traktor ha gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månaders perioden. Annars inträder körförbud.

Båttransportvagn

Vägtrafik / Trafikregler

För alla båttransportvagnar gäller: Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.

A-traktor

Vägtrafik / Fordon

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20)

Övergripande / Transportstyrelsens remissvar

ESV:s rapport Utvecklad intern styrning och kontroll (ESV 2018:20) (TSG 2018-907)

Allmänna bestämmelser

Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar

fartyg (18 §) Åtgärder för existerande ocertifierade fartyg (19 §) Åtgärder under drift Användning och underhåll Generella krav (20 … II-1 och II-2, eller 3. säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg som visar överensstämmelse med kraven i SOLAS kapitel I–IV och kapitel V regel 18–20 … {} Förberedelser (24 §) Besiktning ska beställas i god tid före önskat förrättningstillfälle.