Sök på webbplatsen

Sökresultat

812 träffar Antal per sida.
Visar resultat från alla trafikslag.

EPA-traktor

Vägtrafik / Fordon

Kontrollbesiktning av EPA-traktor EPA-traktorer ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Behörighetskrav

Sjöfart / Fartyg

Behörighetskrav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare Här finns några olika krav för personal på fartyg under … 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade. … Minst 6 meter, under 20 brutto, max 12 passagerare Kravet för att framföra ett fartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en

Elsparkcykel

Vägtrafik / Fordon

En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. … Trafikregler för dig som cyklar Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven på en cykel Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor

Handledare

Vägtrafik / Körkort

 För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla: Du har fyllt 24 år.

Terrängmotorfordon

Vägtrafik / Fordon

Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen. Tung terrängvagn på hjul får köras på väg, även allmän väg. … Se Trafikförordningen 4 kap. §20 . Fordon med band får inte köra fortare än 20 km/timmen på väg. … Om en terrängskoter måste köras på vägen får den köras i högst 20 km/timmen.

Studentflak och karnevalståg

Vägtrafik / Trafikregler

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. … Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Öppettider, support och säkerhet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Vitt nu vanligare än svart i Sverige

Övergripande / 2019

Okänd 32 211 52 799 + 20 488 19.) Gul 55 744 51 479 - 4 265 20.) Ljusröd 33 499 29 045 + 4 454 21.) … Mörkbrun 18 262 20 860 + 2 598 23.) Orange 16 208 20 416 + 4 208 24.)

Direktanmäl & sök i vägtrafikregistret

Vägtrafik / Fordon

webbplats Bisnode Sverige Telefon: 08-558 059 00 08-558 059 00 Bisnodes webbplats Dunberg Systemutveckling Telefon: 08-40 30 80 20 … 08-40 30 80 20 Dunbergs Systemutvecklings webbplats Fragus Communication Telefon: 031-41 99 47 Fragus Communication webbplats Smart Software

Antal nyregistrerade miljöbilar

Vägtrafik / Statistik

registrerade personbilar Procentuell andel registrerade miljöbilar Januari 2006 2 047 18 869 10,8 % Februari 2006 2 196 20 … 10,5 % Juni 2006 3 278 31 410 10,4 % Juli 2006 2 334 21 617 10,8 % Augusti 2006 2 865 24 … Januari 2008 5 981 18 880 31,6 % Februari 2008 5 777 22 863 25,3 % Mars 2008 6 234 24