Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


156 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och Övergripande.

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

Press / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning (dnr TSV 2011-3411).

Traktor b

Vägtrafik / Fordon

<p><span><span>Den 20 maj 2018 förändrades besiktningsreglerna och då infördes krav på kontrollbesiktning för ”snabbgående” traktorer klassade som traktor

EPA-traktor

Vägtrafik / Fordon

<p>EPA-traktorer ska besiktas</p> <ul> <li>24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.</li> </ul>

Ändring av totalvikt på husvagn

Vägtrafik / Fordon

<p>Beteckning: TSV 2014-492</p> <p>Beslutsdatum: 2014-02-20</p> <h2>Beslut</h2> <p>Transportstyrelsen återförvisar överklagandet till den del som avser

Registrering av båt

Sjöfart / Fartygsregistret

Fartyg med en största längd upp till och med 24 meter kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Broavgift Sundsvall

Vägtrafik / Infrastrukturavgift

Det kostar 9 eller 20 kronor att köra över bron, beroende på fordon.</p>

Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, Ds 2011:24

Press / Transportstyrelsens remissvar

Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, Ds 2011:24 (dnr 2011-611).

Behörighetskrav

Sjöfart / Fartyg

Här finns några olika krav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade. … understigande 20 och tar ombord maximalt 12 passagerare är att lägst inneha skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII. … Handhavandeprovet tillsammans med en skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII kan ge rätt till tjänstgöring på passagerarfartyg under 20

Blankett TSS7271: 17. Båt för avregistrering

Blanketter / Blanketter för sjöfart

För ägare till fartyg som är upp till 24 meter långa som ska avregistrera fartyget.

Ladda ner blankett TSS7271

Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler

Nyhetsarkiv / 2018

De nya regler för besiktning som börjar gälla nu på söndag den 20 maj rör även fordon som drivs med gas. … Det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt de nya kraven.