Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


36 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'].

Behörighetskrav

Sjöfart / Fartyg

Här finns några olika krav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade. … understigande 20 och tar ombord maximalt 12 passagerare är att lägst inneha skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII. … Handhavandeprovet tillsammans med en skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII kan ge rätt till tjänstgöring på passagerarfartyg under 20

Bygga, köpa eller flagga in fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Ett fritidsfartyg med en skrovlängd överstigande 24 meter ska certifieras av Transportstyrelsen.

Information nya regler 24 mars 2020

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Här finns information angående de nya organisationsformerna och den nya luftvärdighetsstandarden Del-ML som träder ikraft 24 mars 2020.

Skepp

Sjöfart / Fartygsregistret

Alla svenska skepp som har en största längd överstigande 24 meter ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel.

Sjöarbetskonventionen (MLC)

Sjöfart / Ombordanställda

Sjöarbetskonventionen – Maritime Labour Convention (MLC) trädde i kraft den 20 augusti 2013.

Registrera skepp

Sjöfart / Fartygsregistret

Alla svenska skepp som har en största längd överstigande 24 meter ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel.

Utsidan av fordonet

Vägtrafik / Yrkestrafik

Calibri storlek 18 eller motsvarande, med följande undantag: Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 24 … Texten ”Det högsta jämförpriset som tillämpas av detta taxifordon” ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 20 eller motsvarande. … Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med tecken-snittet Calibri storlek 24 eller motsvarande. 2.

FSTD och skolchefsmöte ATO

Luftfart / Information till luftfartsbranschen

Transportstyrelsen bjuder in till FSTD-möte (19 november) och skolchefsmöte ATO för flygplan och helikopter (20 november). … Vi rekommenderar att skolans CTKI deltar då vi har en gästföreläsare som kommer att föreläsa om KSA (Knowledge Skills Attitude) under förmiddagen den 20

Bygga om eller reparera fritidsfartyg över 24 meter

Sjöfart / Fartyg

Generellt gäller att fartyget inte ska bli mindre säkert efter en ombyggnad eller en reparation.

Nya regler för behörigheter i inre fart

Sjöfart / Ombordanställda

Uppgift om tjänstgöring på svenska fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 finns normalt sett i sjömansregistret hos Transportstyrelsen. … Tjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet under 20 behöver styrkas med intyg undertecknat av redaren eller annan lämplig person, använd denna blankett