Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


6 träffar
Visar resultat från Vägtrafik, Sjöfart, Luftfart och Övergripande.

High-Level Steering Group Safe Sea Net

Övergripande / Vårt uppdrag och arbetssätt

Bakgrund Styrgrupp på hög nivå för Safe Sea Net. Deltagare Sverige representeras av Näringsdepartementet.

Meänkieli (tornedalsfinska)

Övergripande /

Net jällaavat joka paikassa, sekä teitten päälä ette luonossa. … Met annama kans hyväksynän ajoneuvoile, infrastryktyyrile, rälsilaitoksile ja signaalisysteemile ennen kun net otethaan käythö … Kuljetushallituksen tehtävä on ette sovittaa net meän systeemhiin, komyniseerata net säänöt mikkä jällaavat ja

Högnivåmöte om LTAG – ett långsiktigt utsläppsmål för den internationella luftfarten

Luftfart / Miljö och hälsa

Countries’ support global ‘Net-zero 2050’ emissions target to achieve sustainable aviation (icao.int)

Ekonomisk redovisning

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet

Bilateral agreement

Övergripande / Ship traffic

agreements on mutual access to each country's maritime transport market have been reached with: Argentina Faroe Islands Iceland (vessels with a net

Requirements on On Board Control Command and Signalling systems (CCS)

Övergripande / Technical authorisation

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).