Sök på webbplatsen

Sökresultat

Visar resultat från


9 träffar
Visar resultat från alla trafikslag.

High-Level Steering Group Safe Sea Net

Övergripande / Vårt uppdrag och arbetssätt

Bakgrund Styrgrupp på hög nivå för Safe Sea Net. Deltagare Sverige representeras av Näringsdepartementet.

Meänkieli (tornedalsfinska)

Övergripande /

Net jällaavat joka paikassa, sekä teitten päälä ette luonossa. … Met annama kans hyväksynän ajoneuvoile, infrastryktyyrile, rälsilaitoksile ja signaalisysteemile ennen kun net otethaan käythö … Kuljetushallituksen tehtävä on ette sovittaa net meän systeemhiin, komyniseerata net säänöt mikkä jällaavat ja

Ekonomisk redovisning

Vägtrafik / Yrkestrafik

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet

Requirements on track side Control Command and Signalling system

Järnväg / Technical authorisation

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).

Requirements on track side Control Command and Signalling system

Järnväg / Till dig i branschen

Train protection system (ATP) The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).

Requirements on On Board Control Command and Signalling systems (CCS)

Järnväg / Till dig i branschen

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).

Requirements on On Board Control Command and Signalling systems (CCS)

Järnväg / Technical authorisation

The Swedish railway net has a common national train protection system, ATC2 (also called class B-system).