Registrering av passagerare

Samtliga passagerare ombord på ett passagerarfartyg (fler än tolv passagerare) ska räknas före fartygets avgång. För längre resor ska även vissa personuppgifter registreras.

Samtliga passagerare ombord på ett passagerarfartyg (svenska och utländska som ankommer och avgår från svenska hamn) ska räknas före fartygets avgång. Uppgifter om antal passagerare som finns ombord på ett fartyg ska lämnas till fartygets landorganisation samt fartygets befälhavare. Uppgifterna ska samlas in före avgång och lämnas till registreringsansvarig när fartyget avgår. För fartyg som enbart trafikerar fartområde E behöver endast uppgift om antal ombordvarande samlas in och lämnas till fartygets befälhavare vid fartygets avgång

För resor mer än 20 nautiskt mil, motsvarande 37 km ska dessutom följande uppgifter registreras:

  • Namn (förnamn, efternamn och initialer)
  • Kön (enligt Skatteverkets folkbokföringsdatabas)
  • Ålder, födelseår eller åldersgrupp
  • Nationalitet

Den förändring som nu träder i kraft 22 mars 2022 innebär att alla passagerare ska stärka sin identitet genom giltig identitetshandling med fotografi. Med godkänd identitetshandling avses exempelvis körkort el pass. Detta gäller inte för registrering av personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Vid resor mellan svenska hamnar gäller kontroll av identitetshandling bara om det finns skäl att anta att uppgifter som lämnas kan vara oriktiga.

Förordningsändringen upphör att gälla den 1 september 2022.

Denna id-kontroll görs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Om en gränskontroll ska utföras så görs denna av polisen eller kustbevakningen vid ankomst till Sverige.

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för tillsynen av denna reglering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!