Säkerhetskrav som gäller på båtar som som kör passagerare mot betalning

Funderar du på att köpa en rundtur i skärgården eller en fisketur eller betala för att någon ska transportera dig med båt? Då är det viktigt att veta att det finns krav på säkerhet och tillstånd för fartyget. Det kan också finnas krav på att de som kör båtarna ska ha särskild utbildning.

Kraven är till för att skydda dig som passagerare och för att du ska kunna känna dig trygg ombord. Här kan du läsa om vad som gäller och hur du kan kontrollera att just din resa uppfyller kraven.

Fritidsbåt eller mot betalning?

Kraven på båtar som används i kommersiellt syfte, till exempel kör passagerare mot betalning, skiljer sig åt jämfört med om de används för fritidsändamål. Det ställs få krav på fritidsbåtar.

Storlek på fartyget

Kraven varierar också beroende på storleken på fartyget. Dessutom ser kraven olika ut beroende på hur många passagerare båten tar.

Ett fartyg mäts i brutto. Det är ett mått som beskriver storleken eller volymen på fartyget. En viktig gräns när det gäller krav på och certifikat (tillstånd) för ett fartyg går vid 20 brutto. Lite förenklat innebär det att gränsen för 20 brutto går ungefär vid tolv meters längd på fartyget. En annan viktig gräns går vid 6 meter när det gäller krav på utbildning.

Antal passagerare

Om fartyget tar med fler än 12 passagerare räknas det som ett passagerarfartyg. Det gäller även om det används för fritidsändamål och oavsett storlek. Då ställs högre krav på till exempel viss utbildning och praktik, det vill säga krav på en viss behörighet. Högre krav ställs också på fartygets förmåga att klara av en skada och på brandskydd och livräddningsutrustning.