Ladda el-bil ombord på fartyg

Det finns inget förbud mot att ladda el-bilar ombord på svenska fartyg med bildäck (Ro-Ro utrymme), men det är enbart tillåtet att ladda typgodkända och fabrikstillverkade el-bilar. Man bör observera att det är absolut förbjudet att ladda så kallade experimentbilar ombord på fartyg. 

Efter branden ombord på Pearl of Scandinavia den 16 november 2010, orsakad av en el-bil under laddning, har flera rederier i Danmark förbjudit laddning av elbilar ombord på sina fartyg.

Idag finns det inget generellt förbud mot laddning av el-bilar ombord på svenska passagerarfartyg som tar bilar ombord, däremot är det endast typgodkända och fabrikstillverkade el-bilar som får laddas ombord. Experimentbilar får inte laddas ombord, eftersom risken för termisk rusning och brand bedöms vara stora på experimentprojekt. Brand i Litium-jon batterier är oftast mycket kraftiga och med kraftig rök och värmeutveckling som följd. Att batterierna är dolda i bilens konstruktion gör de dessutom svåråtkomliga för kylning och släckning.

Fartygets redare är ansvarig för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas innan laddning av elbilar ombord tillåts, samtidigt har bilister ett ansvar och skyldighet att tänka på sin och medpassagerarnas säkerhet genom att följa rederiernas instruktioner om laddning av elbilar är aktuell. Är man osäker eller har man frågor ska man alltid fråga personalen på fartyget.

Transportstyrelsen har utfärdat rekommendationer till rederier för att hålla en hög säkerhet ombord i samband med laddning av el-bil.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!