Egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

Beskrivning av tjänsten:

E-tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart är avsedd att användas av dig som är fartygsägare/operatör och som ska rapportera egenkontroll. I tjänsten kan du:

  • ändra fartygsuppgifter
  • avrapportera den fortlöpande egenkontrollen (självdeklaration)
  • skriva ut intyg om fartygets sjövärdighet
  • ställa på/ställa av ditt fartyg
  • få tillgång till ett formulär som kan användas som stöd när du ska genomföra din egenkontroll (egenkontrollistan.

Läs mer om tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

För myndigheter

Du som arbetar på en svensk myndighet kan få tillgång till uppgifter om de fartyg som finns registrerade i EKAN via tjänsten EKAN - myndighet. Inloggningen till tjänsten sker med användarnamn och lösenord som tilldelats av Transportstyrelsen.Länk till e-tjänsten:
https://ekan.transportstyrelsen.se/extweb

Öppnas i nytt fönster:
Ja

Statustyp:
open

Statustext:


Samlar in personlig data:
Nej

Till toppen