E-tjänster för sjöfart

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom sjöfart kan du se via denna sida.

Upplever du problem med någon av e-tjänsterna inom sjöfart kan du rapportera det via kontaktformuläret för sjöfart.

E-tjänster inom sjöfart

I tjänsten finns information om samtliga fartyg som registrerats i Sverige. För att kunna söka i fartygsregistret måste du ha fått ett beslut om direktåtkomst. Transportstyrelsen beslutar om vem som får direktåtkomst till fartygsregistret. Därför måste du ansöka om direktåtkomst innan du kan få tillgång till e-tjänsten.

Läs om hur du ansöker om direktåtkomst.

Logga in i tjänsten Fartygsregistret. Öppnas i nytt fönster.

Via detta formulär kan du göra en anmälan om missförhållanden. Du kan även tipsa oss om skador och avvikelser på ett fartyg eller ett rederi. Dina uppgifter är viktiga. Du kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, säkerheten och skydda den marina miljön

Gå till tjänsten Anmäl brister och missförhållanden. Öppnas i nytt fönster.

Visar vilka behörigheter som ger rätt att tjänstgöra i en viss befattning samt andra krav som kan förekomma.

Gå till tjänsten Behörighetsguiden - befattningskrav. Öppnas i nytt fönster.

En beställning av besiktning ska skickas till Transportstyrelsen minst 14 dagar
före önskat besiktningstillfälle. Cirka en vecka före planerad besiktning får du
meddelande om vilken inspektör som kommer att utföra besiktningen.

Gå till tjänsten Besiktning - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du som redare/ägare till ett svenskt fartyg kontrollera vilka certifikat som utfärdas av Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och som ska finnas ombord i ett fartyg.

Gå till tjänsten Certifikatsguiden. Öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart är avsedd att användas av dig som är fartygsägare/operatör och som ska rapportera egenkontroll. I tjänsten kan du:

  • ändra fartygsuppgifter
  • avrapportera den fortlöpande egenkontrollen (självdeklaration)
  • skriva ut intyg om fartygets sjövärdighet
  • ställa på/ställa av ditt fartyg
  • få tillgång till ett formulär som kan användas som stöd när du ska genomföra din egenkontroll (egenkontrollistan.

Läs mer om tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

Handbok till e-tjänsten (pdf, 706 kb)

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten Egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN). Öppnas i nytt fönster.

Här kan du söka om ett yrkesmässigt använt fartyg som går i nationell trafik har intygat att fartyget har genomgått en egenkontroll. Dessutom finns även fritidsfartyg med en bruttodräktighet över 100 i e-tjänsten.

Gå till tjänsten Fartyg i nationell trafik. Öppnas i nytt fönster.

Denna e-tjänst innehåller en interaktiv karta där du kan se vilka hamnar i Svergie som har en serviceanläggning som kan hantera toalettavfall.

Du kan också lämna synpunkter, exempelvis om du upplever brister i en av hamnarnas serviceanläggningar.

Gå till tjänsten Hamnkartan för fritidsbåtar. Öppnas i nytt fönster.

Denna handbok är avsedd för egenkontroll av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell trafik, TSFS 2017:26.

Handboken är ett stöd i hur och vad du bör kontrollera vid egenkontroll av ditt fartyg. Omfattningen av kontrollen skiljer beroende på vad ditt fartyg används till, fartygets storlek och i vilka fartområden det används. Det finns möjlighet att hämta ut förslag på egenkontrollformulär för varje fartyg som omfattas av föreskriften i Transportstyrelsens e-tjänst EKAN.

Gå till tjänsten Handbok för egenkontroll av fartyg. Öppnas i nytt fönster.

Om ett fartyg är lotspliktigt måste befälhavaren anlita en lots. Med hjälp av Lotspliktsguiden kan du ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt i olika farleder och områden i Sverige. Guiden omfattar samtliga svenska lotsleder.

sidorna om lotspliktsguiden hittar du information och hjälpmaterial för guiden.

Gå till tjänsten Lotspliktsguiden. Öppnas i nytt fönster.

På Mina sidor kan du bland annat hämta utdrag, registrera ansökningar om behörigheter och sjöfartsbok. Här kan du även se status på ditt ärende. Om du registrerar din e-postadress på Mina sidor kan du få en påminnelse när det är dags att förnya din behörighet.

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten Mina sidor för sjömän (sjömanswebben). Öppnas i nytt fönster.

Via den här tjänsten kan du som arbetar på en svensk myndighet kan få tillgång till uppgifter om de fartyg som finns registrerade i EKAN. Inloggningen till tjänsten sker med användarnamn och lösenord som tilldelats av Transportstyrelsen.

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten Nationell sjöfart för myndigheter. Öppnas i nytt fönster.

I den här tjänsten kan du rapportera sjöolyckor och allvarliga tillbud
till sjöolyckor.

Logga in i tjänsten Olyckor och tillbud. Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du statistik som baseras på data från Sjömansregistret. Datan hämtas ögonblickligen när vald rapport skapas och är därför mycket aktuell.

Innehållet i de rapporter som finns tillgängliga under rapportcentralen redogör bland annat för antal utfärdade certifikat, behörigheter och antal aktiva sjömän.

Fler rapporter där intresset från allmänheten kan vara stor är under uppbyggnad.

Gå till tjänsten Rapportcentralen. Öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsen erbjuder en kostnadsfri e-tjänst för rederier som på ett enkelt sätt vill mönstra på och mönstra av sina anställda. Läs mer om e-tjänsten eller logga in nedanför. 

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten Redarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Sjöläkarwebben Manila är Transportstyrelsens verktyg för dig som är läkare och vill utfärda läkarintyg enligt Manilakonventionen digitalt.

Läs mer om tjänsten och hur du ansluter dig på sidorna för sjömansläkare.

Logga in i tjänsten Sjöläkarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsens tillstånd indelas enligt följande kategorier:

  • Etableringstillstånd (nytt eller ändring av befintligt objekt).
  • Drifttillstånd (nytt eller befintligt objekt).
  • Tillstånd för indragning (avveckling av befintligt objekt).

Gå till tjänsten Tillstånd för sjösäkerhetsanordning (SSA) - ansök. Öppnas i nytt fönster.

SITS (Sjö- och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem) är en e-tjänst där du som är redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg.

Läs om hur du kan ansöka om att få inloggningsuppgifter till tjänsten på sidan Se uppgifter om ditt fartyg i SITS.

Logga in i tjänsten Uppgifter om ditt fartyg (SITS). Öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsen tillhandahåller en gratis webbtjänst för utbildningsanordnare som utbildar både nya och befintliga sjömän. E-tjänsten används för att digitalt registerföra sjömännens utbildningar.

Logga in i tjänsten Utbildarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Transportstyrelsen tillhandahåller en gratis webbtjänst för personer som vill ansöka om och förvara sitt förarbevis för vattenskoter.

Logga in i tjänsten Vattenskoterwebben. Öppnas i nytt fönster.