Olycksstatistik - fritidsbåtar 2011

Här hittar du en summering av de uppgifter som hittills samlats in för 2011.

Omkomna per år 1995-2011

Diagram

 

Omkomna, olika åldersgrupper, 2005-2011

Diagram

Ensam i båt

13 av de omkomna under 2011 var ensamma i båten, varav

 • 6 i en liten öppen båt
 • 2 i en kanot
 • 1 i en jetski
 • 4 i en övernattningsbar segelbåt.

Typ av båt

Totalt 6 personer omkom vid olyckor med övernattningsbara segelbåtar.

 • 4 av olyckorna med övernattningsbara segelbåtar skedde i mycket skyddat vatten varav 1 när båten var förtöjd i hamn.
 • 1 olycka inträffade sannolikt på öppet vatten varefter båten strandade i havsbandet.
 • 1 olycka inträffade i samband med grundstötning i yttersta havsbandet.
 • 2 olyckor med vattenskotrar *

Inga dödsolyckor i samband med jollesegling, windsurfing eller liknande har rapporterats.

Könsfördelning

3 av de omkomna var kvinnor.

 • 1 av dem föll så illa ombord i båten att hon omkom i samband med en grundstötning.
 • 1 kvinna omkom vid en dramatisk grundstötning och totalhaveri i kustbandet.
 • 1 kvinna omkom vid nätfiske tillsammans med två män på en insjö.

Hastighet

6 personer omkom vid olyckor där båtens höga fart bedöms ha haft betydelse.

 • 2 av fallen inträffade under färd med vattenskoter eller jetski.
 • 1 person omkom vid vattenlek med en bogserad wakeboard.
 • 1 båt var en stor och mycket snabbgående motorbåt som gick in i en stor våg i havsbandet.
 • 2 fall som inträffade i insjöar är något oklara men har bedömts som fartrelaterade.

Kollisioner

Under 2011 omkom ingen människa vid kollisioner mellan båtar.

Statligt respektive kommunalt räddningsområde

Av de total 40 personer som omkom, omkom 15 personer i vatten som omfattas av statlig räddningstjänst och 25 personer i vatten med kommunal räddningstjänst.

Antal omkomna per månad

  AprMajJuniJuliAugSeptOktNovDec
Antal

7

5

6

4

8

4

1

1

4

Ovanligt många omkomna noterades i april och december. I vardera månaden inträffade en olycka med tre omkomna.

Fiske

12 personer omkom i samband med fiske.

 • 3 män omkom vid en olycka i april i samband trollingfiske på Hanöbukten.
 • 2 män och 1 kvinna omkom i december i en liten insjö vid fiske med nät.

I hamn eller vid hamnmanövrer

4 omkom i hamn eller vid hamnmanöver.

Alkohol

För 26 omkomna finns uppgifter från blodprov som tagits i samband med obduktion. Av dessa framgår bland annat alkoholhalten. Denna kan avvika från alkoholhalten vid olyckstillfället. Den som levt en tid efter olyckan har fortsatt att förbränna alkoholen. Efter döden kan kemiska processer i kroppen göra att värdena ökar.

 • I 7 fall har de omkomna varit helt fria från alkohol.
 • 4 låg i området för enkelt sjöfylleri (0,2-1 promille alkoholhalt i blodet).
 • 13 hade i området 1 till 2,45 promille i blodet, d v s över nivågränsen för grovt sjöfylleri, som går vid 1 promille.
 • 2 hade 0,19 promille. I de fallen kan möjligen alkoholen ha bildats efter dödsfallet.

* Under 2011 har Transportstyrelsen fått kännedom om 2 olyckor med personskador. Mörkertalet kan dock vara stort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!