Olycksstatistik – fritidsbåtar 2012

Under 2012 uppgick antalet omkomna och saknade efter olyckor inom fritidsbåtlivet till 24 personer. Det visar statistik från Transportstyrelsen.

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt båtrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver, som kommit till Transportstyrelsens kännedom. Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde.

Diagram omkomna och saknade 1971-2012

Klicka på diagrammet för att öppna det i större format.

Antal omkomna

 • Under 2012 omkom 24 personer vid 23 olyckor.
 • 1 av de omkomna var kvinna.
 • Vid 3 av olyckorna kan möjligen hjärtproblem ha spelat roll för olycksförloppet.

Ensam i båt

 • 14 av de omkomna var ensamma i båten.
 • Endast i att fall omkom samtliga ombordvarande som var 2 personer.

Nationalitet

 • 2 av de omkomna var tyska turister och de omkom i en och samma olycka.
 • 1 var norsk turist.
 • Samtliga 3 var yngre än 30 år.

Typ av båt

 • 2 ensamseglare omkom vid fall över bord från övernattningsbara segelbåtar.
 • 2 omkom vid olyckor med övernattningsbara motorbåtar
 • 1 omkom när han var ute och paddlade kajak i blåsigt väder nära Vinga
 • 1 person omkom då en ombyggd lotsbåt sjönk
 • Övriga personer omkom i olyckor med roddbåtar eller mindre motorbåtar.

Inga dödsolyckor med muskelbåtar, vattenskotrar *, jollesegling, windsurfing eller kollisioner med dödlig utgång mellan båtar har rapporterats. Endast 2-3 olyckor kan relateras till hög fart och då inga extrema farter utan troligen i spannet 15-20 knop.

Åldersfördelning

Åldersfördelningen såg 2012 ut ungefär som tidigare år: Barn och tonåringar lyser med sin frånvaro medan 60-åringar och äldre utgör fler än hälften av de omkomna. Se diagrammet.

Diagram ålderskategorier båtolyckor

Flytväst

 • 19-20 av de omkomna saknade flytväst. Det innebär att 3 eller 4 personer omkom trots att de hade flytväst.
 • Minst 8 av de omkomna hade troligen klarat sig om de använt flytväst. 
  Uppskattningen har gjorts i samråd med Livräddningssällskapet. Kriterier som tagits med i bedömningarna är: avstånd till land, vattentemperatur, ålder, fysik (eventuella sjukdomar etc.), möjlighet att larma, närhet till räddning och eventuell alkoholberusning.
 • Uppgifter om flytvästanvändningen är ännu något ofullständig.

Geografisk fördelning

Karta omkomna båtliv 2012

Klicka på kartan för att öppna den i större format.

 • 14 av personerna omkom inom kommunalt räddningsområde och 9 personer omkom inom statligt räddningsområde.
 • 16 personer omkom på insjöar
 • 3 personer omkom i skärgårdsområden
 • 4 personer omkom på öppen kust
 • 3 omkom i hamn eller från ankrad båt
 • Ingen omkom på öppna havet

Fiske

12 personer omkom i samband med spö- eller nätfiske.

Antal omkomna per månad

MajJuniJuliAugustiSeptemberOktober
3 2 7 4 5 2

Notera att tidiga vårsäsongen och sena hösten varit helt olycksbefriade.

Tid på dygnet

MorgonFörmiddagLunchEftermiddagKvällNatt
1 3 3 2 4 1

Uppgifter saknas från 9 olyckor

Veckodag

MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
2 3 0 5 4 4 4

Uppgifter saknas från 1 olycka

Väder

2 av olyckorna kan hänföras till frisk vind – dock under 15 m/s.

Öppen gylf

2 av de inkomna rapporterna nämner att de omkomna hade öppen gylf. Det är en vitt spridd missuppfattning att detta är en vanlig iakttagelse vid fritidsbåtsolyckor. År 2011, med 40 omkomna, nämndens ingen öppen gylf.

Alkohol

PromillehaltAntal personer
0-0,19 5
0,2-0,99 3
1,0-1,99 4
2,0- 5

Tabellen visar promillehalten i blodet hos 17 av de 24 omkomna. För 5 personer saknas uppgifter.

För 17 av de omkomna finns uppgifter från blodprov som tagits i samband med obduktion. Av dessa framgår bland annat alkoholhalten. Denna kan avvika från alkoholhalten vid olyckstillfället. Den som levt en tid efter olyckan har fortsatt att förbränna alkoholen. Efter döden kan kemiska processer i kroppen göra att värdena ökar.

 • 4 av de omkomna var helt fria från alkohol. 1 hade en 0,14 promille. Högsta noterade värdet var 2,9 promille
 • 2 omkomna har legat så länge i vattnet att det inte varit möjligt att avgöra promillehalten genom blodprov.

* Under 2012 har Transportstyrelsen fått kännedom om 2 olyckor med personskador. Mörkertalet kan dock vara stort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!