Sjömansstatistik

Här hittar du statistik som baseras på data från Rapportcentralen. Statistiken hämtas ögonblickligen från sjömansregistret när vald rapport skapas.

Innehållet i de rapporter som finns tillgängliga på Rapportcentralen redogör bland annat för vilka läkare som finns tillgängliga eller de utbildningsinstanser som är aktuella för en viss utbildning.

Nya rapporter kommer att läggas till efter hand.

Gör så här för att hämta statistiken

  1. Gå till e-tjänsten Rapportcentralen.

    Rapportcentralen  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!