Sjövägmärken

Linfärja korsar en farled. Illustration.

Sjövägmärken är märken till ledning av sjöfarare. Hur dessa ser ut och ska användas regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. 

Med föreskriften blir det lättare för bl.a. beslutsinstanser, skylthållare, underhållsansvariga och tillverkare av sjövägmärken att följa reglerna, eftersom reglerna kommer att stämma bättre överens med internationell standard enligt anvisningarna i SIGNI och CEVNI. Därför är Transportstyrelsen förhoppning att det nya regelverket ska uppfattas som tydligare för dem som berörs.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:12) och allmänna råd om sjövägmärken

Genom det nya föreskriften införs nytt påbudsmärke respektive fem nya upplysningsmärken, i syfte att skydda miljön i känsliga områden liksom känslig verksamhet till sjöss.

Nya regler från 1 april 2019

Från och med den 1 april 2019 gäller nya regler för sjövägmärken. De nya reglerna är mer teknikneutrala så att ny säkerhetshöjande teknik ska kunna införas i takt med teknikutvecklingen. Ett annat syfte med de nya reglerna är att reglera områden som tidigare inte reglerats och därigenom minska risken för olyckor.

Exempel på förändringar genom de nya reglerna:

  • införande av ett nytt påbudsmärke med uppmaning om att passa anvisad VHF kanal
  • införande av fem nya upplysningsmärken omfattande tömningsstation, båttvätt, spolplatta, eluttag respektive rekommendation om svallfri fart.

Norm för sjövägmärken regleras enligt den nya föreskriften TSFS 2019:12 med avseende på färg och utseende.

Reglerna baseras på internationell standard enligt SIGNI och CEVNI anvisningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!