Undantag från bruttobegränsningsregler

Transportstyrelsen kan besluta om undantag för vissa regler för sjötrafiken om det medges i författningstext.

Bruttobegränsningsregler

Här anges vilka fartyg som har fått beslut om undantag från bruttobegränsningsreglerna av Transportstyrelsen och var undantaget gäller. Även giltighetstiden för undantagen anges. Samtliga fartyg har AIS.

Undantagen kan vara förenade med särskilda villkor för att de ska kunna användas. Detaljer om vad som gäller i varje enskilt fall finns angivet på varje beslut.

Transportstyrelsen tar ut en löpande avgift för nedlagt arbete rörande beslut om dispenser enligt 1 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Lindalssundet
(Max bruttodräktighet 300 på västlig kurs enligt 9 § TSFS 2016:120)
Giltigt t.o.m.
Cinderella I (SBLK) 2020-06-17
Cinderella II (SHOR) 2020-06-17
Dalarö (SGER) 2021-04-18
Gällnö (SKBN) 2021-04-18
Nämdö (SMRN) 2021-04-18
Sandhamn (SGEF) 2021-04-18
Stockholm (SGLD) 2020-06-17
Söderarm (SBFW) 2021-04-18
Waxholm I (SKMI) 2021-04-18
Waxholm II (SKNW) 2019-11-18
Kodjupet
(Max bruttodräktighet 300 enligt 10 § TSFS 2016:120)
Giltigt t.o.m.
Cinderella I (SBLK) 2020-06-17
Cinderella II (SHOR) 2020-06-17
Dalarö (SGER) 2021-04-18
Gällnö (SKBN) 2021-04-18
Nämdö (SMRN) 2021-04-18
Sandhamn (SGEF) 2021-04-18
Stockholm (SGLD) 2020-06-17
Söderarm (SBFW) 2021-04-18
Waxholm I (SKMI) 2021-04-18
Waxholm II (SKNW) 2019-11-18
Sandhamnssundet
(Max bruttodräktighet 300 enligt 10 § TSFS 2016:120)
Giltigt t.o.m.
Cinderella I (SBLK) 2020-06-17
Cinderella II (SHOR) 2020-06-17
Dalarö (SGER) 2021-04-18
Gällnö (SKBN) 2021-04-18
Nämdö (SMRN) 2021-04-18
Sandhamn (SGEF) 2021-04-18
Stockholm (SGLD) 2020-06-17
Söderarm (SBFW) 2021-04-18
Waxholm I (SKMI) 2021-04-18
Waxholm II (SKNW) 2019-11-18 
Värmdö-Garpen
(Max bruttodräktighet 300 på västlig kurs enligt 12 § TSFS 2016:120)
Giltigt t.o.m.
Cinderella I (SBLK) 2020-06-17
Cinderella II (SHOR) 2020-06-17
Dalarö (SGER) 2021-04-18
Gällnö (SKBN) 2021-04-18
Nämdö (SMRN) 2021-04-18
Sandhamn (SGEF) 2021-04-18
Stockholm (SGLD) 2020-06-17
Söderarm (SBFW) 2021-04-18
Waxholm I (SKMI) 2021-04-18
Waxholm II (SKNW) 2019-11-18 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!