Ansöka om tillstånd

Transportstyrelsen uppmanar den sökande att innan ansökan ta del av förtecknade rekommendationer och anvisningar som återfinns på denna webbplats.

Därutöver rekommenderar Transportstyrelsen att sökande inkommer med bl.a. följande underlag i ansökan i syfte att minska handläggningstiden:

  • Flytande SSA redovisas i aktuellt djupdataunderlag.
  • Fyrsektorer redovisas i aktuellt djupdataunderlag.
  • Rapport om genomförd egenkontroll.
  • Kopia av ingånget överlåtelse-/nyttjanderättsavtal.
  • Kopia av ingånget underhålls-/serviceavtal.
  • Kopia av tidigare utfärdat drifttillstånd/resolution.

Stöddokument vid ansökan om SSA

Anvisningar för utmärkning med sjösäkerhetsanordning

Utdrag ur sjötrafikförordningen

Anvisningar för sjömätning

Ansökningsformulär

Fyll i formuläret nedan med din ansökan. Bilagor till ansökan ska e-postas till sjofart@transportstyrelsen.se.

Gäller ansökan mer än ett objekt ska de övriga objekten e-postas till sjofart@transportstyrelsen.se med en hänvisning till den ansökan som skickats in via formuläret. 

Ansökan om SSA

 
Tillståndstyp
  Följande fält fylls i vid förnyelse eller komplettering/ändring
Nuvarande tillståndsnummer:
 
 

Information om sjösäkerhetsanordningen

Namn eller id:
Position (anges med minst 3 decimalers noggrannhet i format WGS84) t.ex. N 57-48.325 / E 17-33.471:
 
 

Tillståndssökande (ägare)

Namn:
Person- eller organisationsnummer:
Adress och postort:
Telefon dagtid:
Kontaktperson:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Eventuell webbplats:
 
 

Driftansvarig

Namn:
Person- eller organisationsnummer:
Adress och postort:
Telefon dagtid:
Kontaktperson:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Eventuell webbplats:
   
Detaljerad beskrivning av det nautiska behovet. Det kan t. ex. vara "SSA har till uppgift att skydda för 6,5 m djupkurva vid medelvattenstånd för aktuellt farledsavsnitt." eller "SSA har till uppgift att markera mätutrustning.":
Övrig information, t.ex. namn på de bilagor som skickas in via e-post:
 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!