System för insamling av information om drivmedel


Under 2016 fattade FN:s sjöfartsorganisation IMO beslut om att införa ett globalt system för insamling av information om fartygs drivmedelsförbrukning. Från och med den 1 januari 2019 ska fartyg världen över övervaka och rapportera förbrukning av drivmedel, tid till havs och tillryggalagd sträcka för varje fartyg med en bruttodräktighet över 5000. Datainsamlingen gäller endast fartyg i internationell trafik. 

För sjöfart inom EU kommer ett likartat system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av koldioxid­utsläpp, transportarbete, tillryggalagd sträcka och förbrukning av drivmedel börja gälla från och med 1 januari 2018. 

På sikt kan IMO:s och EU:s system komma att harmoniseras.

Mer information finns på följande länkar:

EU:s åtgärder för att minska sjöfartens klimatpåverkan.

Om THETIS MRV, system för rapportering

Instruktion till företag som ska rapportera i THETIS MRV

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!