Varningsetiketter

Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc.

Fastställda varningsetiketter för transport av farligt gods finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!