IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Från och med den 1 januari 2018 är det version 38 av IMDG-koden som ska tillämpas i Sverige. Den svenska IMDG-föreskriften (TSFS 2015:66) innehåller, till skillnad från tidigare föreskrift, inte en konsoliderad utgåva av IMDG-koden på svenska. Istället föreskrivs att de IMO-resolutioner som innehåller den senaste versionen av IMDG-koden ska gälla som svensk föreskrift. Version 38 av IMDG-koden finns till försäljning både via IMO och svenska återförsäljare

IMDG-koden består bland annat av följande delar:

  • Allmänna bestämmelser, definitioner och utbildning
  • Klassificering
  • Farligt godslista och bestämmelser för begränsade mängder
  • Förpacknings- och tankbestämmelser
  • Bestämmelser för avsändning
  • Konstruktioner och test av förpackningar, IBC:er, storförpackningar, UN tankar och vägtankfordon
  • Bestämmelser om transportåtgärder.

Transportstyrelsen kan i speciella undantagsfall medge individuella tillstånd från gällande bestämmelser i IMDG-koden, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Ansök om undantag från IMDG-koden.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!