Borttagning av tillväxthindrande system

IMO har tagit fram en vägledning för borttagande av påväxthindrande system/antifoulingsystem.

International Maritime Organization (IMO) har godkänt en vägledning för borttagande av antifoulingsystem: "Guidance on best management practices for removal of anti-fouling coatings from ships, including TBT hull paints" Circular AFS.3/Circ.3 of 22 July 2009.

För mer information om vad som gäller för fritidsbåtar, se båtlivets miljöfrågor.  

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!