Lagar som gäller vid båtköp

För dig som ska köpa båt är det bra att känna till lagar och regler som är tillämpliga vid båtköp. Se gällande lagar i listan nedan eller vänd dig till Konsumentverket för mer information.

Konsumentköplagen (1990:932)

Lagen gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. I den finns bland annat dina rättigheter när det är fel på en vara.

Konsumentköplagen (1990:932)

Köplagen (1990:931)

Lagen gäller i de fall konsumentköplagen inte är tillämpbar, dvs. vid handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare.

Köplagen (1990:931)

Konsumenträtt

Konsumentverket har information om konsumenträtt. Hjälp och råd i speciella frågor får man av konsumentvägledaren i kommunen. Om du har frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!