Statistik och fakta – fritidsbåtar

Transportstyrelsen sammanställer olycksstatistik från fritidsbåtlivet.

Olycksstatistik fritidsbåtar

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt båtrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver, som kommit till Transportstyrelsens kännedom.

Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde. I statistiken ingår inte yrkessjöfart, självmord och dödsolyckor som primärt orsakats av sjukdom.

Här hittar du föregående års olycksstatistik för fritidsbåtar.

Fakta om båtlivet

2016 genomfördes för tredje gången en båtlivsundersökning på uppdrag av Transportstyrelsen i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Motsvarande undersökning har genomförts 2004 och 2010.

Ta del av undersökningarna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!