Statistik och fakta – fritidsbåtar

Transportstyrelsen sammanställer olycksstatistik från fritidsbåtlivet.

Olycksstatistik fritidsbåtar

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt båtrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver, som kommit till Transportstyrelsens kännedom.

Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde. I statistiken ingår inte yrkessjöfart, självmord och dödsolyckor som primärt orsakats av sjukdom.

Ta del av Sjösäkerhetsrådets årsrapporter innehållandes olycksstatistik för fritidsbåtar.

Fakta om båtlivet

2020 genomfördes för fjärde gången en båtlivsundersökning på uppdrag av Transportstyrelsen i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Motsvarande undersökning har genomförts 2004, 2010 och 2015.

Ta del av undersökningarna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!