Brister i avfallsmottagandet

Anmäl om du upplever brister i hamnarnas serviceanläggningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!