Båtmiljörådet

Båtmiljörådet bildades 2007 och är en sammanslutning där myndigheter och organisationer som arbetar med båtlivets miljöfrågor kan utbyta information och erfarenheter. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt båtliv.

Båtmiljörådets miljöprogram

Båtlivet ger möjlighet till rekreation och naturupplevelse vilket bidrar till folkhälsan. Att våra sjöar och hav inte påverkas negativt av våra aktiviteter är viktigt för att säkra att vi också i framtiden kan njuta av att vistas i och kring dem. Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla. Båtmiljörådet vill genom miljöprogrammet arbeta för ett hållbart båtliv. Innehållet i miljöprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av Båtmiljörådet och visar hur de aktuella miljöfrågorna bedöms, men innehåller också överenskommelser om åtgärder. Stöd för innehållet finns i de nationella miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Bara naturlig försurning”, ”Frisk luft”, ”Giftfri miljö”, ”Hav i balans, levande kust och skärgård” samt ”Ingen övergödning”. 

Båtmiljörådets lilla miljöguide

För att sprida den samlade kunskapen vidare till båtlivet har rådet tagit fram en broschyr ”Båtmiljörådets lilla miljöguide”, med fakta och konkreta tips på hur båtägare kan bli mer miljövänliga. Här kan man bland annat läsa om hur båtägare kan anpassa sin båttoalett till sugtömning, hur man håller båtbotten fri från påväxt utan giftiga kemikalier och om ett pågående projekt för båtskrotning.

Medlemmar i Båtmiljörådet

Transportstyrelsen (ordförande)
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Sjöfartsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljösamverkan Stockholms län
Miljöförvaltningen Göteborg
Båtbranschens Riksförbund Sweboat
Svenska Båtunionen
Svenska Kryssarklubben
Svenska Seglarförbundet
Naturskyddsföreningen
Skärgårdsstiftelsen
Västkuststiftelsen
Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund
Svenska Petroleum och Biodrivmedel
Institutet Svenskt Marintekniskt Forum.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!