Namnförbehåll och skeppsnamn

Lagändringarna innebär tre viktiga saker vad gäller skeppsnamn. För det första att det från och med den 1 februari 2018 inte längre kommer vara möjligt att ha ett inskrivet förbehåll om skepps­namn (s.k. namnförbehåll). För det andra att kravet på att ha ett sär­skiljande skeppsnamn tas bort samma datum, vilket gör att flera skepp därefter kommer att kunna ha samma namn. Och för det tredje att sådana skeppsnamn som är avsedda att väcka anstöt inte kommer att få registreras.

Bakgrunden till att kravet på särskiljande skeppsnamn tas bort, är att lag­stiftaren har ifrågasatt nyttan av kravet när det finns andra sätt att identifiera skepp på än via namnet.

Vad händer med befintliga namnförbehåll?

De namnförbehåll som är inskrivna i fartygsregistret kommer att upphöra den 1 februari 2018. De som har inskrivna namnförbehåll har fått informa­tion om vad lagändringen innebär för dem.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!