Kommer det från och med den 1 februari 2018 vara möjligt att ta ut nya inteckningar i mitt fartyg som är 24 meter eller mindre och som fortfarande är registrerat i fartygsregistrets skeppdel?

Nej, från och med den 1 februari 2018 kommer det endast vara möjligt att ta ut inteckningar i fartyg som är registrerade i fartygsregistrets skeppsdel och som har en största längd överstigande 24 meter.