Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Sjöfartsseminarium 2021

Sjöfartsseminarium 2021 kommer att vara den 10-11 februari i Göteborg. Med anledning av Covid-19 är det ännu inte fastställt hur seminariet kommer att genomföras, men det kommer att genomföras antingen live eller digitalt.

Intressenter för seminarierna kan vara fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, arbetsmiljö, miljöskydd, sjöfartsskydd eller fartygsdriften på ett rederi, dess underleverantörer eller andra verksamhetsutövare i klustret. Även myndigheter med ansvar för frågor med sjöfartsanknytning samt akademi och intresseorganisationer är välkomna.

Seminarierna brukar vara två dagar och det utgår en avgift för deltagande. På kvällen mellan mötesdagarna anordnas en gemensam middag.

Har du tips, vill du kanske delta som talare eller har du andra frågor om Sjöfartsseminarium. tveka inte att kontakta oss på sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se.

 

Tidigare seminarier

Sjöfartsseminarium 2020 - Tema omställning – sjöfarten i en föränderlig värld

Sjöfartsseminarium 2019 – Tema branschens förutsättningar

Sjöfartsseminarium 2018 – Tema autonom sjöfart, digitalisering och teknisk innovation

Sjöfartsseminarium 2017 – Tema hållbarhet

Sjöfartsseminarium 2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!