Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Sjöfartsseminarium 2022

Sjöfartsseminarium 2022 genomförs den 8-9 februari. Med anledning av pågående pandemi planerar vi för ett hybridmöte, det vill säga både ett fysiskt möte i Göteborg och möjlighet att delta digitalt. Vi följer utvecklingen och kan komma att ändra upplägget för seminariet.

Har du frågor?

Har du frågor om Sjöfartsseminarium eller förslag på ämnen, föreläsare m.m. kontakta oss på sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!