Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Intressenter för seminarierna kan vara fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, arbetsmiljö, miljöskydd, sjöfartsskydd eller fartygsdriften på ett rederi, dess underleverantörer eller andra verksamhetsutövare i klustret. Även myndigheter med ansvar för frågor med sjöfartsanknytning samt akademi och intresseorganisationer är välkomna.

Seminarierna brukar vara två dagar och det utgår en avgift för deltagande. På kvällen mellan mötesdagarna anordnas en gemensam middag.

Sjöfartsseminarium 2020 hålls i Stockholm på Piperska muren den 5-6 februari.

Tidigare seminarier

Sjöfartsseminarium 2019

Sjöfartsseminarium 2018

Sjöfartseminarium 2017, tema hållbarhet

Sjöfartsseminarium 2016

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!