Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Sjöfartsseminarium 2022

Sjöfartsseminarium 2022 genomförs den 21-22 september på Scandic Crown i Göteborg.

Följande talare och paneldeltagare är klara:

Cajsa Jersler-Fransson - Sjöfartsverket
Eva Nordström - Sjöfartsverket
Fredrik Larsson - Svensk sjöfart
Christer Bruzelius - Gotland Tech Development
Sebastian Tamm - Responsible Shipping Initiative
Johan Woxenius - Göteborgs universitet
Anders Hermansson - Svensk sjöfart
Kenni Hansen - Maersk
Martti Simojoki - Alandia
Pär Karlsson - Furetank

Hoppas vi ses i Göteborg!

Har du frågor?

Har du frågor om Sjöfartsseminarium eller förslag på ämnen, föreläsare m.m. kontakta oss på sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!