Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Sjöfartsseminarium 2021

Sjöfartsseminarium 2021 kommer att genomföras den 11 februari. Seminariet kommer att sändas digitalt och det kommer med anledning av det vara gratis att delta i år. Temat för året kommer att vara Covid-19 och hur det påverkat branschen. Vi kommer utifrån det ha ett fokus på de kommande tio åren och hur vi ska komma framåt efter året som varit genom bland annat teknikutveckling.

Program

Seminariet inleds med ett samtal mellan GDarna för Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Trafikverket, där de samtalar kring vad myndigheterna står inför för utmaningar och möjligheter de kommande åren. Efter det kommer vi att ha presentationer och panelsamtal kring ett antal ämnen, så som betydelsen av internationella samarbeten, teknisk utveckling och de sociala perspektiven för alla som arbetar inom branschen.

Program Sjöfartsseminarium 2021

Anmälan görs nedan.

Anmälan till Sjöfartsseminarium 2021

Samtycker du till att vi sparar dina uppgifter?

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!