Kommer man att fortsätta skilja på skeppsregister och båtregister med en gräns för skepp vid 12x4 m?

Sedan den 1 februari 2018 började nya reglera att gälla när man ska registrera ett fartyg. Definitionen av skepp har ändrats till fartyg med en skrovlängd som överstiger 24 meter.

Enklare registrering