Vad händer med årsavgiften när jag ställer av mitt fartyg i EKAN?

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare avgiften är 5 000 kronor eller högre. I annat fall sker ingen fakturering eller återbetalning. En eventuell återbetalning av årsavgift regleras i avgiftsföreskriften.