E-tjänst för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

En gång per år mellan den 1 januari och den 31 maj ska du självdeklarera ditt fartyg via Transportstyrelsens e-tjänst EKAN.

Om du är privat ägare till ett fartyg och har ett svenskt personnummer  behöver du inget lösenord utan då loggar du in med e-legitimation.

Om du är ägare till ett fartyg genom ett företag med organisationsnummer loggar du in i EKAN med användarnamn och lösenord som tilldelas av Transportstyrelsen.

Om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta Transportstyrelsen.

Om du har glömt ditt lösenord men kommer ihåg ditt användarnamn kan du beställa ett nytt lösenord på EKANs inloggningssida.

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare avgiften är 5 000 kronor eller högre. I annat fall sker ingen fakturering eller återbetalning. En eventuell återbetalning av årsavgift regleras i avgiftsföreskriften.

För att ändra uppgifter så måste du vara tilldelad rollen informationsansvarig. Detta görs av ägare eller operatör till ett fartyg. Vissa ändringar kan du som användare inte göra på egen hand. Då måste du ta kontakt med Transportstyrelsen för att ändra på uppgiften. För att veta vem på Transportstyrelsen som du ska kontakta, se manualen.

För fartyg som är certifierade måste Transportstyrelsen godkänna ändringen innan den blir synlig i EKAN.

För att lämna självdeklaration måste du vara tilldelad rollen som informationsansvarig. Detta görs av ägare eller operatör till ett fartyg. Se EKAN:s hjälpsida för mer information.

För certifierade fartyg kan du behöva kontakta Transportstyrelsen för upplåsning av möjligheten att lämna självdeklarationen.

Har du ingen möjlighet att använda e-tjänsten kan du skicka in blanketter till oss som du beställer via Transportstyrelsens kundtjänst för sjöfart. Detta är dock förenat med extra avgifter (1 400 kronor per inskick).

För att finnas i EKAN måste fartyget omfattas av de nationella reglerna (TSFS 2017:26). Dessutom måste fartyget och ditt ägarskap vara registrerat i fartygsregistret. Uppfylls ovanstående och du fortfarande inte får upp fartyget i EKAN, kontakta ekan@transportstyrelsen.se.

En beskrivning av fartområdena hittar du under Fartområden.

Om du inte är inskriven/antecknad ägare till fartyget ännu kommer den tidigare ägaren stå som ägare i EKAN. För att få reda på vad som krävs för att du ska skrivas in/antecknas som ägare, kontakta Sjöfartsregistret, sjofart.sfr@transportstyrelsen.se.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!