Fartyg som är 15 meter eller längre

Ett fartyg med en skrovlängd av minst 15 meter som används yrkesmässigt ska ha certifikat. Det finns ett undantag från certifikatsplikten som gäller fartyg som är registrerade i Sverige den 1 juni 2017. Om dessa fartyg har en skrovlängd av minst 15 meter och en bruttodräktighet mindre än 20 behöver de inte ha certifikat.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!