Avgifter och kostnader

För fartyg i nationell sjöfart ska en årsavgift per tillsynsobjekt utgå.

Riksdag och regering har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet ska finansieras med avgifter och att det är den som vill använda transportsystemet på något sätt som också ska betala. De avgifter Transportstyrelsen tar ut ska därför täcka de kostnader vi har för att vi ska ha ett säkert, tillgängligt och miljövänligt transportsystem både i dag och i framtiden.

En faktura för årsavgifter kommer att genereras när du har utfört din självdeklaration i EKAN. Avgiften ska betalas av fartygets ägare.

Årsavgift per tillsynsobjekt

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!