Nationell sjöfart

Reglerna  innebär bland annat att du som är fartygsägare har ett ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. Alla svenska passagerarfartyg samt alla svenska fartyg som har en skrovlängd av 5 meter eller mer och som används i yrkesmässig trafik omfattas av reglerna. Reglerna gäller även fritidsfartyg med en skrovlängd som är större än 24 meter.

Regler för nationell sjöfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart, TSFS 2017:26 består av funktionsbaserade regler som anger vad som ska uppnås men inte hur det ska uppnås. De allmänna råden beskriver hur en regel kan uppnås. Utöver detta har Transportstyrelsen tagit fram kompletterande upplysningar i syfte att underlätta tillämpning och tolkning av föreskriften.

Regelverk och kompletterande upplysningar

Vad vill du göra?

Kontakta oss för mer information

Har du ytterligare frågor kan du mejla dessa via kontaktformuläret för sjöfart, eller ringa Transportstyrelsens kundtjänst för fartygsfrågor på 0771-25 60 70.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!