Nationell sjöfart

Den 1 juni 2017 infördes nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna innebär bland annat att du som är fartygsägare har ett ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

Nya regler för fartyg med en längd av 5-15 meter

Den 1 april 2019 trädde reglerna för yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter  i kraft. Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr med information om vad du som fartygsägare behöver veta och vad du ska göra.

Publikation: Yrkesfartyg med en längd av 5-15 m - dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet

Reglerna gäller alla svenska passagerarfartyg samt alla svenska fartyg som har en skrovlängd av 5 meter eller mer och som används i yrkesmässig trafik. Reglerna gäller även fritidsfartyg med en skrovlängd som är större än 24 meter.

Skrovlängd definieras som skrovets största längd inklusive fast anbringad utrustning och varaktigt integrerade tillbehör. I skrovlängd inräknas vanligen utskjutande, ej rörliga/ledade, fast monterade (svetsade, plastade, bultade) konstruktioner liksom skärmplåtar över däcksnivå (brädgång); barriärer med horisontella/vertikala spolar inräknas dock inte. Vägfärjors och ro-ro-fartygs rörliga ramper samt bogspröt och liknande ingår normalt inte skrovlängden. Information om skrovlängd återfinns även i Båtar – Huvuddata (ISO 8666:2002).

I följande länkar hittar du information om vad som gäller för just din fartygstyp.

Vad vill du göra?

Kontakta oss för mer information

Har du ytterligare frågor kan du mejla dessa via kontaktformuläret för sjöfart, eller ringa Transportstyrelsens kundtjänst för fartygsfrågor på 0771-25 60 70.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!