Fartygsutrustning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av redare till Transportstyrelsen angående fartygsutrustning

Utrustning

All marin utrustning som är placerad eller avses att placeras ombord ska vara rattmärkt. Rattmärkt utrustning gäller för samtliga fartyg som seglar under EU-flagg och därmed även för samtliga svenska fartyg. Då rattmärket klistras på en produkt innebär det att den uppfyller prestanda och funktionskrav enligt europeiska marina utrustningsdirektivet. Direktivet är en europeisk kvalitetssäkring som, utöver internationella regler, gäller för för fartyg flaggade i ett EU land där även Norge ingår.

Om du finner ett påklistrat rattmärke (se bild nedan) på din utrustning är den rattmärkt. Dessutom ska dokumentation finnas tillsammans med din utrustning med försäkran om överensstämmelse enligt EU direktiv 2014/90/EU och för äldre utrustning enligt EU direktiv 96/98/EG.

Exempel på märkning:

Nej, inte om det är en mindre fritidsbåt. Om båten är försedd med lanternor är man dock skyldig att föra lanternor under mörker (från solnedgång till soluppgång) och vid nedsatt sikt. Om båten inte är försedd med lanternor får den endast användas under den ljusa delen av dygnet.

Lanternor underlättar dock upptäckten av fartyg vid nedsatt sikt (ex. vid dimma) därför bör de som inte har lanternor snarast uppsöka närmaste ankar- eller förtöjningsplats och hålla sig borta från lederna.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!