Delegerad tillsyn till erkänd organisation (RO)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna angående Delegerad Tillsyn till Erkända Organisationer (RO)

Om du vill anlita en erkänd organisation för tillsynen av ditt fartyg ska du meddela detta till Transportstyrelsen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anlitande av erkända organisationer” tillsammans med en försäkran från den organisation som du anlitar. En sådan försäkran kan göras via blanketten "Försäkran om utförande av föreskriven tillsyn av fartyg".

En lista över vilka certifikat som RO kan utfärda framgår i Appendix I  och Appendix II till delegeringsavtalet.

Delegerbara certifikat är rent generellt merparten av de internationella certifikaten. Nationella certifikat som fartcertifikatet och passagerarfartygscertifikatet kan inte delegeras till en erkänd organisation.

Ja. Om fartyget har delegerat samtliga certifikat, enligt gällande avtal, ska en årsavgift om 30 000 kronor utgå.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!