Årsavgift för tillsyn av fartyg

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av redare till Transportstyrelsen angående årsavgifter för tillsyn av fartyg 

Avgift för tillsyn av fartyg ska betalas av den som, vid debiteringstillfället, är fartygets registrerade ägare. Övriga avtal mellan köpare och säljare hanteras av parterna.

Om fartyget inte har giltiga certifikat och fartyget inte ska användas mer under året kan du skriftligen ansöka om en återbetalning av årsavgiften. Om du vill att fartygets certifikat ska ogiltigförklaras av Transportstyrelsen ska du återsända samtliga certifikat i original med en skriftlig begäran om att certifikaten ska ogiltigförklaras.

Certifikaten skickas till: Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, Kundtjänst för sjöfartstillsyn, 601 73 Norrköping

Om fartyget avregistreras kan du begära att årsavgiften ska omprövas. En sådan begäran ska skickas in skriftligen till Transportstyrelsen. Avgiften beräknas för hela kvartal och om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än 5 000 kronor sker ingen återbetalning.

Ett fartyg som har fullständig delegerad tillsyn (en erkänd organisation utfärdar samtliga certifikat som den erkända organisationen har möjlighet att utfärda) betalar 30 000 kronor i årsavgift.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!