Underhållsfirmor

Service ska utföras av en godkänd servicestation

Uppblåsbara livflottar, räddningsvästar och marina evakueringssystem ska genomgå service på en godkänd servicestation med intervall om högst 12 månader. Reparation och underhåll av uppblåsbara beredskapsbåtar ska utföras enligt IMO Res.A.761(18).

Godkännande av sjösättningsanordningar

För livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg ska underhåll, provning och inspektioner ske enligt MSC.1/Circ.1206/Rev.1.

Det innebär bland annat att firman ska ha:

  • Erfarenhet sedan tidigare av liknande service
  • Dokumentation/manualer
  • Tillgång till reservdelar

Ogiltiga godkännanden av servicestationer

Transportstyrelsen kan inte längre godkänna servicestationer för uppblåsbara livflottar, räddningsvästar och räddningsdräkter och inte heller de firmor som utför årlig service av sjösättningsanordningar för livräddningsfarkosterna. Det beror på att vi uppmärksammat att vi inte har lagstöd för att göra detta.

Vi har informerat de firmor som tidigare fått ett godkännande att detta inte längre är giltigt. Eftersom vi saknar lagstöd kommer vi framöver inte heller att utöva någon tillsyn över denna verksamhet.

I dagsläget finns ingen annan svensk organisation som kan ge motsvarande godkännanden.

Alternativ för att få service utförd

Utomlands kan svenska fartyg vända sig till firmor som är godkända av något av de klassificeringssällskap som är erkända av EU .

Fartyg som inte har internationell trafik, kan även fortsättningsvis få servicen utförd på svenska servicestationer. På grund av den rådande situationen kommer Transportstyrelsen att ha en pragmatisk inställning vid tillsyn kring just detta område. Servicen måste göras men vi kan i dagsläget inte kräva att den är utförd av en station med giltigt godkännande.

För utländska fartyg hänvisar vi till deras egen flaggstats bestämmelser. I nuläget finns alltså inga firmor i Sverige som är godkända av svenska myndigheter.

Lagen behöver ändras

Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att få det lagstöd vi behöver för att i framtiden kunna besluta om godkännande igen. Information om hur arbetet fortskrider kommer att publiceras på denna webbsida.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!