Standarder

Inom sjöfarten finns det olika standarder som reglerar konstruktion, tillverkning, montering, funktion, säkerhet och underhåll av diverse utrustning ombord på ett fartyg.

Vissa standarder är obligatoriska medan andra är rekommendationer. Standarderna nedan ingår i Transportstyrelsens standardsamling för sjöfarten.

Välj kategori nedan för mer information.

Observera att Transportstyrelsen inte kan tillhandahålla standarder. Standarderna kan köpas från flera olika förlag.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!