Riktlinjer för manöverförmåga

För fartyg med skrovlängd 5–15 m:

  • VTT:s yrkesbåtsregler
  • DNV GL Standard — DNVGL-ST-0342, Craft
  • Standarder kopplade till CE-märkning av fritidsbåtar
  • Nordisk båtstandard – Yrkesbåtar under 15 meter.

För fartyg med skrovlängd 15–24 m:

  • VTT:s yrkesbåtsregler
  • DNV Standard for Certification No. 2.21 – Craft
  • Standarder kopplade till CE-märkning av fritidsbåtar.

För fartyg med skrovlängd > 24 m:

  • IMO resolution MSC.137(76) och MSC/Circ.1053.
  • Resolution A.601(15), Provision and display of manoeuvring information on board ships.