Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar

Transportstyrelsen fick i uppdrag (N2018/04592/MRT) av regeringen att
utreda omfattningen av olyckor med korta dragbilar med påhängsvagn och
föreslå säkerhetshöjande åtgärder riktat mot dessa fordon. En undersökning av tekniska lösningar på exempelvis bromssystem och stabilitetssystem som kan bidra till förbättringar för trafiksäkerheten genomfördes också.

Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar

Som en del i utredningen gav Transportstyrelsen Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, uppdrag att genomföra en simuleringsstudie där köregenskaperna hos olika lastbilskombinationer studerades på olika väglag.

Utredningen visar att speciellt 2-axliga dragbilar kan ha problem med stabilitet och framkomlighet vid vinterväglag. För att förbättra förutsättningarna att hantera vinterväglag är en av de viktigaste åtgärderna att säkerställa att fordonen har tillräckligt med tryck på drivande axel. Det betyder att lastbilen i fordonskombinationer med högre sammanlagda bruttovikter behöver ha ett högre drivaxeltryck jämfört med lättare kombinationer.

Utgiven 2020-10-15