Merkostnad vid besiktning av gasbil - del 2

Transportstyrelsen fick i april 2021 uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att ta bort de merkostnader som ägare till gasdrivna personbilar kan få i samband med besiktning av fordonen.

Merkostnad vid besiktning av gasbil - del 2

I denna andra del av utredningen har Transportstyrelsen tagit fram ett författningsförslag för en förordning som reglerar förutsättningarna för och administrationen av en kostnadskompensation till gasbilsägare. Utredningen redovisades till regeringen den 15 oktober 2021.

Merkostnad vid besiktning av gasbil - del 1

Utgiven 2021-10-15