Så stärker vi förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg

Så stärker vi förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg

I den här rapporten redovisar Transportstyrelsen sitt regeringsuppdrag om att se över förutsättningarna för specialsjöfarten under svensk flagg. I rapporten beskrivs dagens förutsättningar för specialsjöfarten och vilka åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla specialsjöfarten under svensk flagg.

Utgiven 2020-06-30