Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Transportstyrelsen tar varje år fram en tillgänglighetsrapport, där undersöks möjligheten att med flyg ta sig till eller från olika destinationer inom Sverige och Europa. I årets tillgänglighetsrapport jämförs data från 2014 med 2012 års uppgifter.

 

Utgiven 2015-03-05