Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden

Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden

Enligt det så kallade SERA-direktivet ska Transportstyrelsen regelbundet fråga företrädare för användare av järnvägstjänster om hur de ser på järnvägsmarknaden. Därför har Transportstyrelsen låtit genomföra en marknadsundersökning för att studera godstransportköparnas syn på marknaden.

Utgiven 2017-04-12