Allmänflyget i Sverige

Allmänflyget i Sverige

Allmänflyget är en fragmenterad verksamhet som kan innefatta såväl skärmflyg som flermotoriga jetplan. Avgörande för vad som ur Luftfartsstyrelsens perspektiv ska betraktas som allmänflyg är flygningens syfte.

Utgiven 2008-10-01