Transportstyrelsens strategi för svensk luftfart

/link/a82d6c88b46b4468b4affa43efcad05c.jpg

Strategin syftar till att skapa beredskap för att möta olika möjliga framtidsscenarier och att tydliggöra förutsättningarna för att nå de transportpolitiska målen.

Utgiven 2013-05-03